Nếu vùng Thái Bình có món gỏi sứa, vùng biển Nha Trang  có món bún sứa, thì du lịch biển Hải Hòa lại có món nộm sứa ngon tuyệt cú mèo…
Continue Reading