Thông thường ai cũng vậy, khi đến du lịch Sapa bao bao giờ cũng nhất định phải có ít nhất 2 bức ảnh: thứ nhất là ruộng bậc thang,…
Continue Reading