Hồ Ba Hầm - từ trên cao nhìn xuống nó không khác gì cái áng hay một “phễu” - một dạng địa hình, hình dạng đá vôi đặc trưng của…
Continue Reading