Đến Mộc Châu mùa hè du khách sẽ được vào vườn hái đào, hái mận chín, thăm thú thác Dải Yếm mùa nước đổ và thưởng thức các món quà ngon chỉ…
Continue Reading