Hồng Vàn bãi tắm nổi tiếng Cô Tô chẳng ai đã đặt chân đến Cô Tô mà có thể bỏ qua Hồng Vàn cả. Bãi tắm nằm cách trung tâm…
Continue Reading